Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19 phía Nam

Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
Lên top