Công đoàn Văn phòng Quốc hội chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

Công đoàn Văn phòng Quốc hội ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Tập đoàn Vingroup. Ảnh: P.Hoa
Công đoàn Văn phòng Quốc hội ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Tập đoàn Vingroup. Ảnh: P.Hoa
Công đoàn Văn phòng Quốc hội ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Tập đoàn Vingroup. Ảnh: P.Hoa
Lên top