Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam- phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam- phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam- phát biểu tại buổi tọa đàm.
Lên top