Công đoàn Công ty In Tiến Bộ đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động

Công đoàn Công ty In Tiến Bộ  trao tặng 151 suất quà cho cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty.
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ trao tặng 151 suất quà cho cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty.
Công đoàn Công ty In Tiến Bộ trao tặng 151 suất quà cho cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty.
Lên top