Công đoàn cơ sở chăm lo sức khoẻ người lao động mùa nắng nóng

Lãnh đạo công đoàn Công ty tặng đường kính cho người lao động.
Lãnh đạo công đoàn Công ty tặng đường kính cho người lao động.
Lãnh đạo công đoàn Công ty tặng đường kính cho người lao động.
Lên top