Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ hơn 1 tỉ đồng chống dịch

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận số tiền ủng hộ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quyên góp quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận số tiền ủng hộ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quyên góp quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận số tiền ủng hộ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quyên góp quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top