CĐVCVN ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2019 với Bộ Nội vụ

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐVCVN phát biểu tại Lễ ký kết chiều ngày 15.5
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐVCVN phát biểu tại Lễ ký kết chiều ngày 15.5
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐVCVN phát biểu tại Lễ ký kết chiều ngày 15.5
Lên top