CĐ Thanh tra Chính phủ tổ chức giải thể thao cho viên chức, lao động

Công đoàn Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức thành công giải thể thao năm 2020 cho viên chức, lao động. Ảnh: Quang Huy
Công đoàn Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức thành công giải thể thao năm 2020 cho viên chức, lao động. Ảnh: Quang Huy
Công đoàn Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức thành công giải thể thao năm 2020 cho viên chức, lao động. Ảnh: Quang Huy
Lên top