Bộ Tư pháp phát động công chức, viên chức ủng hộ đồng bào miền Trung

Lãnh đạo và cán bộ, công chức Bộ Tư pháp tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Khương Huyền
Lãnh đạo và cán bộ, công chức Bộ Tư pháp tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Khương Huyền
Lãnh đạo và cán bộ, công chức Bộ Tư pháp tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Khương Huyền
Lên top