750 phần quà đến với con đoàn viên tham gia chống dịch dịp Tết Trung thu

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng quà cho con của đoàn viên tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam nhân dịp đón Tết Trung thu năm 2021.
Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng quà cho con của đoàn viên tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam nhân dịp đón Tết Trung thu năm 2021.
Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng quà cho con của đoàn viên tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam nhân dịp đón Tết Trung thu năm 2021.
Lên top