Trích khoản tiền được công đoàn hỗ trợ để ủng hộ bác sĩ chống dịch

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Miền Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone (TP.HCM) sẽ trích khoản tiền được công đoàn hỗ trợ để ủng hộ bác sĩ chống dịch.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Miền Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone (TP.HCM) sẽ trích khoản tiền được công đoàn hỗ trợ để ủng hộ bác sĩ chống dịch.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Miền Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone (TP.HCM) sẽ trích khoản tiền được công đoàn hỗ trợ để ủng hộ bác sĩ chống dịch.
Lên top