Phấn đấu duy trì 100% các phong trào thi đua sau khi phát động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 6 từ phải sang) và Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn ( thứ 8 từ phải sang). Ảnh: Kiều Vũ
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 6 từ phải sang) và Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn ( thứ 8 từ phải sang). Ảnh: Kiều Vũ
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 6 từ phải sang) và Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn ( thứ 8 từ phải sang). Ảnh: Kiều Vũ
Lên top