Nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở

Bà Alice Chang (bên trái), Trưởng Ban Thương mại UNI Apro, giảng viên Hội nghị Tập huấn, chia sẻ các nội dung, kinh nghiệm, kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc. Ảnh: T.T
Bà Alice Chang (bên trái), Trưởng Ban Thương mại UNI Apro, giảng viên Hội nghị Tập huấn, chia sẻ các nội dung, kinh nghiệm, kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc. Ảnh: T.T
Bà Alice Chang (bên trái), Trưởng Ban Thương mại UNI Apro, giảng viên Hội nghị Tập huấn, chia sẻ các nội dung, kinh nghiệm, kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc. Ảnh: T.T
Lên top