Hội diễn văn nghệ ngành Thông tin và truyền thông năm 2019

Một tiết mục tại Hội diễn. Ảnh: T.E.A
Một tiết mục tại Hội diễn. Ảnh: T.E.A
Một tiết mục tại Hội diễn. Ảnh: T.E.A
Lên top