Gần 200 cán bộ Công đoàn nâng cao kỹ năng viết tin, bài

Đồng chí Chu Văn Bình phát biểu Hội nghị. Ảnh: T.G
Đồng chí Chu Văn Bình phát biểu Hội nghị. Ảnh: T.G
Đồng chí Chu Văn Bình phát biểu Hội nghị. Ảnh: T.G
Lên top