Đoàn viên tâm huyết với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Anh Hoàng Minh Đức nhận Bằng khen do đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng. Ảnh: CĐ MobiFone
Anh Hoàng Minh Đức nhận Bằng khen do đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng. Ảnh: CĐ MobiFone
Anh Hoàng Minh Đức nhận Bằng khen do đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng. Ảnh: CĐ MobiFone
Lên top