Công đoàn VNPT ủng hộ 100 triệu đồng đẩy lùi dịch COVID-19

Công đoàn Công ty VNPT Technology đã đến thăm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 2) tại Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Công đoàn VNPT
Công đoàn Công ty VNPT Technology đã đến thăm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 2) tại Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Công đoàn VNPT
Công đoàn Công ty VNPT Technology đã đến thăm Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Cơ sở 2) tại Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Công đoàn VNPT
Lên top