Công đoàn VNPT Hà Nội: Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Trao Huân chương lao động hạng Nhì cho Tập thể TTKD VNPT Hà Nội và ông Lương Cao Chí – Trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nội. Ảnh: CĐ VNPT
Trao Huân chương lao động hạng Nhì cho Tập thể TTKD VNPT Hà Nội và ông Lương Cao Chí – Trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nội. Ảnh: CĐ VNPT
Trao Huân chương lao động hạng Nhì cho Tập thể TTKD VNPT Hà Nội và ông Lương Cao Chí – Trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nội. Ảnh: CĐ VNPT
Lên top