Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2020

Các đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn và Chu Văn Bình - Chủ tịch Công Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể. Ảnh: T.E.A
Các đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn và Chu Văn Bình - Chủ tịch Công Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể. Ảnh: T.E.A
Các đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn và Chu Văn Bình - Chủ tịch Công Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể. Ảnh: T.E.A
Lên top