Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khoá XV

Đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu tại lễ phát động Tháng Công nhân 2019. Ảnh: H.A
Đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu tại lễ phát động Tháng Công nhân 2019. Ảnh: H.A
Đồng chí Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu tại lễ phát động Tháng Công nhân 2019. Ảnh: H.A
Lên top