Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn

Lên top