Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn bàn giao Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa

Lên top