Gần 400 người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hiến máu nhân đạo

Lên top