Đề nghị xây dựng Giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ V, giai đoạn 2017-2022 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chiều 8.12, Đại tướng Lương Cường – Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn có hiệu quả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với phong trào Công đoàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tới dự buổi lễ tuyên dương có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Thượng tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Nguyễn Tân Cương, Phạm Hoài Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường – Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ  Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao khen thưởng. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại tướng Lương Cường – Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao khen thưởng. Ảnh: Hải Nguyễn

Làm lợi hơn 3.385 tỉ đồng

Từ năm 2017 đến nay, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động triển khai hiệu quả, gắn với phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân và các Cuộc vận động trong Quân đội như “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời ký mới; “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Phong trào "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; cùng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được công đoàn các đơn vị trong toàn quân sáng tạo, cụ thể hóa thành các phong trào, mô hình tiêu biểu.

Hoạt động này đã gắn liền và góp phần quan trọng thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng, phát triển sản xuất, kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ; chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, giáo dục đào tạo cũng như hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, cải cách hành chính; tạo việc làm, thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu tại Tuyên dương. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu tại Tuyên dương. Ảnh: Hải Nguyễn

Ghi nhận kết quả và thành tích tiêu biểu xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong 5 năm 2017-2022 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 20 tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương –Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 58 tập thể là Công đoàn cơ sở, 193 đoàn viên Công đoàn.

Trong 5 năm qua có 31.048 công trình sản phẩm, đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (tăng 11% so với giai đoạn 2012-2017 và vượt chỉ tiêu Chương trình hành động Công đoàn Quân đội 5 năm 2018 - 2023 với 98/95% số Công đoàn cơ sở có công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến được áp dụng đạt hiệu quả của cán bộ,  ở các Công đoàn cơ sở trong toàn quân, làm lợi hơn 3.385 tỉ đồng. Hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Công đoàn Quân đội, toàn quân đã có 19.674 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ.

Phấn đấu 70% - 85% số Công đoàn cơ sở có ít nhất 20 công trình, sản phẩm

Giai đoạn 2022 – 2027, Ban Công đoàn Quốc phòng sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn, nhất là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn với Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong tổ chức Công đoàn Quân đội.

Tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu về mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; các tập thể, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động có thành tích đột xuất.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Phấn đấu hằng năm có 70% - 85% số công đoàn cơ sở có ít nhất 20 công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến, giải pháp (gọi chung là sáng kiến)/năm (đối với Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và dịch vụ) và có ít nhất 7 sáng kiến/năm (đối với Công đoàn cơ sở khối cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp).

Từ thực tiễn nhiều đoàn viên Công đoàn, người lao động, cán bộ Công đoàn mong muốn Ban Công đoàn Quốc phòng đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép xây dựng Giải thưởng lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội...

Phát biểu tại Tuyên dương, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cấp, đoàn viên Công đoàn, người lao động tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Chương trình hành động của Quân uỷ Trung ương về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân viên chức – lao động Quốc phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 16/NQ-BCH ngày 22.2.2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; Chương trình hành động Đại hội lần thứ IX và tiến tới Đại hội lần thứ X của Công đoàn Quân đội.

Linh Nguyên - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Các điển hình lao động giỏi trong Công đoàn Quân đội báo công dâng Bác

Linh Nguyên - Nguyễn Huế |

Hà Nội – Sáng 8.12 đã diễn ra Lễ báo công dâng Bác của Đoàn đại biểu về dự Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội, giai đoạn 2017 – 2022. Dự Lễ báo công có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trao Giấy Chứng nhận cho cán bộ Công đoàn Quân đội Nhân dân Lào

Linh Nguyên |

Hà Nội – Chiều 6.12, lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Thanh niên, Công đoàn trong Quân đội năm 2022 cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào đã bế mạc. Ban Công đoàn Quốc phòng trao Giấy Chứng nhận cho 30 học viên là cán bộ Công đoàn Quân đội Nhân dân Lào.

Cụm thi đua Bắc Trung Bộ thực hiện tốt việc chăm lo cho công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mặc dù trong năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, các đơn vị trong cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong cụm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Các điển hình lao động giỏi trong Công đoàn Quân đội báo công dâng Bác

Linh Nguyên - Nguyễn Huế |

Hà Nội – Sáng 8.12 đã diễn ra Lễ báo công dâng Bác của Đoàn đại biểu về dự Tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội, giai đoạn 2017 – 2022. Dự Lễ báo công có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trao Giấy Chứng nhận cho cán bộ Công đoàn Quân đội Nhân dân Lào

Linh Nguyên |

Hà Nội – Chiều 6.12, lớp tập huấn nghiệp vụ Công tác Thanh niên, Công đoàn trong Quân đội năm 2022 cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào đã bế mạc. Ban Công đoàn Quốc phòng trao Giấy Chứng nhận cho 30 học viên là cán bộ Công đoàn Quân đội Nhân dân Lào.

Cụm thi đua Bắc Trung Bộ thực hiện tốt việc chăm lo cho công nhân lao động

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mặc dù trong năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, các đơn vị trong cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong cụm khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động.