Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam

Lên top