Nghiệp đoàn Nghề cá phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Lên top