Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam:

Xem xét cho công nhân lao động vay để mua nhà

Lên top