Đồng chí Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Công đoàn là chỗ dựa của đoàn viên, người lao động

Lên top