Bà Nguyễn Khánh Chi được bầu là Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng VN

Lên top