Hơn 27.500 lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm

Lên top