Chi 1,2 tỉ đồng cho người lao động bị ngưng việc do dịch COVID-19

Lên top