Xây dựng các phương án ứng phó khi tàu đi qua vùng có dịch COVID-19

Người lao động được đo thân nhiệt trước khi vào kho tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại MOTACHI. Ảnh: N.P
Người lao động được đo thân nhiệt trước khi vào kho tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại MOTACHI. Ảnh: N.P
Người lao động được đo thân nhiệt trước khi vào kho tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại MOTACHI. Ảnh: N.P
Lên top