Vận động đoàn viên hưởng ứng "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"

Hằng năm, cán bộ, công nhân viên ngành Hàng hải luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHH
Hằng năm, cán bộ, công nhân viên ngành Hàng hải luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHH
Hằng năm, cán bộ, công nhân viên ngành Hàng hải luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: CĐHH
Lên top