Tuyên truyền trong nữ đoàn viên toàn ngành mặc áo dài trong ngày làm việc

Nữ nhân viên ngành Hàng hải hưởng ứng "Tuần lễ áo dài năm 2021". Ảnh: CĐHH
Nữ nhân viên ngành Hàng hải hưởng ứng "Tuần lễ áo dài năm 2021". Ảnh: CĐHH
Nữ nhân viên ngành Hàng hải hưởng ứng "Tuần lễ áo dài năm 2021". Ảnh: CĐHH
Lên top