Transco: Thu nhập bình quân của người lao động là 14,944 triệu đồng/tháng

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: H.H
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: H.H
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: H.H
Lên top