Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn Cảng Sài Gòn

Đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải thay mặt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN trao Cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn cảng Sài Gòn. Ảnh: N.P
Đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải thay mặt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN trao Cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn cảng Sài Gòn. Ảnh: N.P
Đồng chí Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải thay mặt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN trao Cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn cảng Sài Gòn. Ảnh: N.P
Lên top