Thoả ước lao động tập thể ngày càng có lợi cho người lao động

Các đơn vị trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp tại các tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh: CĐHH
Các đơn vị trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp tại các tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh: CĐHH
Các đơn vị trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp tại các tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh: CĐHH
Lên top