Tập trung nâng cao chất lượng thuyền viên

Các thành viên Ban quản lý tham dự hội nghị. Ảnh: Diệu Linh
Các thành viên Ban quản lý tham dự hội nghị. Ảnh: Diệu Linh
Các thành viên Ban quản lý tham dự hội nghị. Ảnh: Diệu Linh
Lên top