Tập trung mọi nguồn lực để chăm lo người lao động dịp Tết Canh Tý

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CĐHH
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CĐHH
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CĐHH
Lên top