Tập trung chăm lo, đảm bảo mọi người lao động đều có Tết

Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải lần thứ VII. Ảnh: N.P
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải lần thứ VII. Ảnh: N.P
Quang cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải lần thứ VII. Ảnh: N.P
Lên top