Tập huấn cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Linh Chu
Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Linh Chu
Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: Linh Chu
Lên top