Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn

Chuyên gia của Tổng LĐLĐVN (bên trái) trao đổi với cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động. Ảnh: Chu Linh
Chuyên gia của Tổng LĐLĐVN (bên trái) trao đổi với cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động. Ảnh: Chu Linh
Chuyên gia của Tổng LĐLĐVN (bên trái) trao đổi với cán bộ công đoàn về Bộ luật Lao động. Ảnh: Chu Linh
Lên top