Tăng cường khen thưởng đột xuất trong công tác phòng COVID-19

Người lao động ngành hàng hải được đo thân nhiệt trước giờ sản xuất. Ảnh: H.H
Người lao động ngành hàng hải được đo thân nhiệt trước giờ sản xuất. Ảnh: H.H
Người lao động ngành hàng hải được đo thân nhiệt trước giờ sản xuất. Ảnh: H.H
Lên top