Người lao động Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm lợi khoảng 100 tỉ đồng

Đồng chí Lê Phan Linh (thứ 7 từ phải sang) nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: CĐHH
Đồng chí Lê Phan Linh (thứ 7 từ phải sang) nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: CĐHH
Đồng chí Lê Phan Linh (thứ 7 từ phải sang) nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: CĐHH
Lên top