Nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam

Các học viên chụp ảnh lưu niệm với Ban quản lý dự án. Ảnh: H.H
Các học viên chụp ảnh lưu niệm với Ban quản lý dự án. Ảnh: H.H
Các học viên chụp ảnh lưu niệm với Ban quản lý dự án. Ảnh: H.H
Lên top