Nâng cao an toàn vệ sinh lao động cho người lao động

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ Mái ấm CĐ cho đoàn viên. Ảnh: D.L
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ Mái ấm CĐ cho đoàn viên. Ảnh: D.L
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao hỗ trợ Mái ấm CĐ cho đoàn viên. Ảnh: D.L
Lên top