Hiểu biết, bản lĩnh - Chung tay đẩy lùi COVID-19

Đoàn viên Công đoàn Công ty VOSA được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: H.H
Đoàn viên Công đoàn Công ty VOSA được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: H.H
Đoàn viên Công đoàn Công ty VOSA được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: H.H
Lên top