Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

Đồng hành với doanh nghiệp đưa ra giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Việt Thương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Việt Thương
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Việt Thương
Lên top