Đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn cơ sở

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trực tiếp đối thoại với các cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh: D.L
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trực tiếp đối thoại với các cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh: D.L
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trực tiếp đối thoại với các cán bộ công đoàn cơ sở. Ảnh: D.L
Lên top