Công đoàn Hàng hải Việt Nam:

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thương
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thương
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thương
Lên top